Analiza resurselor umane din asistența medicală primară dedicată copiilor, adolescenților, tinerilor și mamelor